КТО МЫ

Darko Milić   dr. vet. med.
dm.veterinarius@gmail.com
041 670 785

                   
 
Adriana Dellapicca Vučer  dr. vet. med.
adv.veterinarius@gmail.com
041 670 680