Prezimovanje pašnih živali na prostem

V zimskem času so na UVHVVR in MKGP naslovljene številne pobude in izrazi ogorčenja javnosti v zvezi s prezimovanjem pašnih živali na prostem.

 

Glede na navedeno, v nadaljevanju posredujemo obrazložitev o prezimovanju živali na prostem.

 

Prezimovanje pašnih živali na prostem je vse bolj pogost način reje, ki pod pogojem, da je izveden na pravilen način, ne predstavlja tveganja za dobrobit živali. Na prostem lahko prezimujejo različne vrste živali. Primerne za tako rejo so govedi (predvsem krave dojilje, presušene krave, plemenske telice), ovce in konji. Prezimovanje krav v obdobju mlečnosti na prostem za rejce predstavlja večji izziv, saj je tem živalim treba nuditi poseben režim krmljenja, da jim mlečnost ne bi padla. Potrebe po energiji, kadar nastopijo zelo mrzli dnevi, se namreč pašnim živalim pozimi povečajo za 15-20%. Takrat živali pojedo več krme, da si zagotovijo dovolj energije za vzdrževanje telesne temperature.

 

Rejec, ki se odloča za prezimovanje svojih živali na prostem, se mora najprej dobro seznaniti s posebnostmi vremenskih razmer (temperature, padavine, veter) in drugimi okoljskimi značilnosti območja, na katerem namerava prezimiti svoje živali (teren, vodotoki, možne poplave, hudourniki, plazovi, itd.).

 

Pomembna je dobra telesna kondicija živali v začetku zime. Tako kot skozi vso leto, tudi pozimi velja, da morajo biti živali na prostem zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi. V neugodnih vremenskih razmerah morajo imeti na voljo najmanj zaščito pred močnim vetrom in suh prostor oziroma suho mesto za počitek. Zavetje je lahko naravno (grmovje, gozd) ali grajeno. Zagotovljena mora biti zadostna količina krme in pitne vode.

 

V času hudega mraza je pomembno, da so živali čiste in suhe, saj ima mokra in z blatom zamazana dlaka zmanjšano izolacijsko sposobnost.

 

Zimske temperature v Sloveniji so navadno med 0°C in 5°C, redko -10°C ali -15°C. Te podnebne razmere so zelo primerne za prezimovanje ovc in drugih pašnih živali na prostem.

 

Pomembne prednosti ustreznega prezimovanja pašnih živali na prostem vključujejo večjo splošno odpornost živali, večjo prirejo mesa in  ima ugoden vpliv na zdravje gibalnih organov živali.

 

Pogoje za prevoz živali v nizkih temperaturah najdete tukaj.

 

(Vir: http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5958/)