Priporočilo za ravnanje v primeru najdbe poginjene prostoživeče ptice

Ptice, podobno kot ostala živa bitja, poginjajo zaradi različnih vzrokov: starost, poškodbe, okužbe s patogenimi mikroorganizmi in drugih bolezni.

Med boleznimi je trenutno najbolj aktualna visokopatogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N8, ki je prisotna tudi v Evropi. Virus H5N8 je nevaren za domačo perutnino in prostoživeče vodne ptice.

Če opazite osamljen primer poginjene ptice pevke (npr. sinica, ščinkavec, vrabec, kos, zelenec, golob, taščica…), pri ostalih pticah v okolici pa ne opazite sprememb v obnašanju, lahko tako ptico poberete tako, da:

  • uporabite rokavice za enkratno uporabo,

  • vrečo, v katero boste pobrali ptico, izvihate čez rokavice in tako poberete ptico, da ne pridete v direkten stik s truplom,

  • vrečo s ptico zaprete in jo skupaj z rokavico odvržete med odpadke,

  • roke si po končanem postopku dobro operete z milom.

Če najdete poginjene prostoživeče vodne ptice (npr. raca, labod, čaplja, pobrežnik, galeb….) ali ujedo (kanja, sokol, kragulj, postovka, sove..), obvestite Center za obveščanje ali Veterinarsko-higiensko službo.

Prav tako takoj obvestite omenjeni službi v primeru, ko naletite na več poginjenih ptic na isti lokaciji oziroma poleg poginjene ptice opazite neobičajno obnašanje pri ostalih pticah (padanje, zavijanje z glavo, težave pri gibanju, zamazano perje okrog kljuna, kloake, bruhanje, krvavitve, otekline na različnih delih telesa, kihanje, smrkanje).

(Vir: http://www.vf.uni-lj.si/si/news/priporocilo-za-ravnanje-v-primeru-najdbe-poginjene-prostozivece-ptice/)

Zaščitni ukrepi zaradi pojavov HPAI H5N8 v Evropi

Od konca oktobra 2016 se je po Evropi začel pojavljati nov podtip visoko patogene aviarne influence H5N8. Bolezen so pri prostoživečih pticah in perutnini oziroma pticah v ujetništvu potrdile Madžarska, Poljska, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska, Francija, Rusija in Ukrajina. Na Hrvaškem, v Švici, Romuniji in Srbiji pa se je do sedaj bolezen pojavila le pri prostoživečih pticah. Največ pojavov pri perutnini so zabeležili v Nemčiji in na Madžarskem.

Državno središče za nadzor bolezni je 9. 12. 2016 zaradi navedene situacije sklenilo, da se v Sloveniji prepove razstave in zbiranja perutnine in ptic. Priporočljivo je zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, krmljenje in napajanje perutnine pa naj bo v zaprtih oziroma v pokritih prostorih. Državno središče za nadzor bolezni odsvetuje tudi krmljenje prostoživečih vodnih ptic zaradi nepotrebnega koncentriranja ptic na posameznih mestih.

(Vir:  http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5962/)